Peuteropvang De Duinster

Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool

Peuteropvang De Duinster van KOK kinderopvang is gevestigd in IKC De Duinroos. De peuteropvang is een plek om te spelen. Jonge kinderen ontwikkelen en leren namelijk door te spelen. We bieden ze een uitnodigende, veelzijdige en veilige omgeving om ze hierin te stimuleren. In interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden en groeien ze in sociaal vaardig gedrag. Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.
 

Onze dagindeling

Wij maken gebruik van een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen duidelijkheid, structuur en houvast. Hierdoor zal uw peuter zich snel thuis voelen. Bij binnenkomst is uw peuter vrij om te kiezen waarmee hij/zij wil spelen. Er is een goede afwisseling tussen zitten en luisteren enerzijds en actief bezig zijn anderzijds. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een dagindeling waarbij verschillende activiteiten elkaar afwisselen en waarbij uw peuter voldoende gelegenheid krijgt om te spelen.
 

Gediplomeerde medewerkers

Wij werken met vaste gediplomeerde pedagogische medewerkers, die voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het werken met kinderen. Omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze opvang, worden onze pedagogisch medewerkers voortdurend bijgeschoold op het gebied van pedagogiek en veiligheid. Zo zijn ze allemaal in het bezit van een kinder-EHBO diploma en is op elke locatie altijd een gediplomeerd BHV-er aanwezig.
 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Bij Peuteropvang De Duinster werken wij met het VVE-programma Peuterpraat. De pedagogisch medewerkers kijken naar de ontwikkeling van uw peuter aan de hand van de richtlijnen, ideeën en mogelijkheden uit het programma ‘Peuterpraat’. De spraak- en taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het programma. Het accent ligt op communicatie, het plezier hebben in praten, het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip. Daarnaast bestaat het programma uit ondersteunende activiteiten voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. We werken met verschillende thema’s zoals Herfst, Kleding of Boodschappen. 

Ook werken wij met het leesbevorderingsprogramma BoekStart, waarin wij samenwerken met de Bibliotheek Katwijk. Door middel van BoekStart willen wij lezen en voorlezen op een leuke manier stimuleren. Voorlezen is een vast onderdeel van het dagritme van de kinderen en er is een fijne BoekStart leeshoek op de groep. 
 

Openingstijden 

Peuteropvang De Duinster is alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur. 
 

Tarieven

In de kinderopvang wordt gewerkt met bruto uurtarieven, waarvan u in de meeste gevallen een deel terugkrijgt in de vorm van kinderopvangtoeslag. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u voor de peuteropvang een subsidie aanvragen bij de gemeente. Kijk op https://www.kokkinderopvang.nl/tarieven/ voor alle informatie over de tarieven. HIer kunt u ook een proefberekening maken van de netto kosten. 
 

Meer informatie of inschrijven?

Wilt u meer informatie over Peuteropvang De Duinster of wilt u uw kind inschrijven? Kijk op onze contactpagina


 

Cookie instellingen