IKC De Duinroos

Het complete kindcentrum!

Opvang & onderwijs

Welkom bij IKC De Duinroos

Stap voor stap begeleiden we kinderen op weg naar hun toekomst!

Ons IKC is een plek waar kinderen leren en zich kunnen ontwikkelen.
Wij zijn het maatschappelijke hart in de wijk, dat een aanbod van onderwijs en opvang verzorgt voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. 

De accenten van De Duinroos zijn:

  • IKC De Duinroos staat voor samen. Op ons IKC worden opvang, onderwijs, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning praktisch op elkaar afgestemd. Deze samenwerking zien we als een verrijking op De Duinroos. Medewerkers, ouders en kinderen ervaren samenhang en structuur in een vertrouwde omgeving
  • IKC De Duinroos is taalrijk. Naast de Nederlandse taal wordt Engels aangeboden in alle groepen van IKC De Duinroos. Er is aandacht voor anderstaligen en hun onderwijsbehoeften. We bevorderen de taal- en leesontwikkeling en stimuleren woordenschatuitbreiding.
  • IKC De Duinroos staat voor een rijk aanbod aan sport en cultuur. Sport- en cultuuractiviteiten van ons kindcentrum vinden zowel binnen als buiten de school plaats, waarbij we aansluiten op het ontwikkelingsniveau van kinderen en gebruik maken van professionals uit de omgeving. 
  • IKC De Duinroos is kansrijk. Kinderen van IKC De Duinroos leren hun eigen mogelijkheden en talenten kennen en deze toe te passen in de praktijk. Dit doen zij onder andere door metacognitieve vaardigheden te leren en 21th century skills te ontwikkelen zowel in het brede basisaanbod als bij het ontdekkend leren. Er is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep en de plek die je als burger inneemt in de maatschappij van de toekomst.


 

Samen

Taalrijk

Sport en cultuur

Kansrijk

Cookie instellingen