Identiteit

Onze visie op identiteit

De Duinroos is een modern, open, christelijk IKC. We leven en werken vanuit ons geloof in God en daarbij is de Bijbel onze inspiratiebron. Dit betekent dat we de kinderen Bijbelverhalen vertellen, met ze zingen en bidden, de christelijke feesten vieren en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren.

Met elkaar, medewerkers, ouders en leerlingen respecteren wij de volgende christelijke normen en waarden;
  • Iedereen is uniek, heeft talenten en mag er zijn.
  • We gaan respectvol en liefdevol met elkaar om.
  • We hebben interesse in, en belangstelling voor elkaar.
Cookie instellingen