Visie, missie & kernwaarden

Waar we voor gaan. Onze visie.

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft talent. Wij als onderwijs en opvang dragen in belangrijke mate bij aan het ontdekken en verder ontwikkelen van die talenten. Aan het verwerven van een breed spectrum van kennis en het opdoen van een breed scala aan vaardigheden die je kan toepassen in de praktijk. Zo zetten wij ons in voor een zo succesvol en perspectiefrijk mogelijke toekomst van ieder kind. En dragen wij, samen met ouders, direct bij aan de maatschappij van morgen.
 

Waar we voor staan. Onze missie.

De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. Dat beseffend werken wij als team van IKC De Duinroos aan een Integraal Kindcentrum voor kinderen 2 tot 12 jaar. Een integrale voorziening waar onderwijs, peuteropvang en naschoolse opvang hand in hand in dienst staan van de brede doorgaande ontwikkeling van alle kinderen. Vanuit een protestantschristelijke identiteit. Waar kinderen samen leren, hun unieke talenten ontdekken, waar je kennis en vaardigheden opdoet, door te ervaren en te doen.

Dit willen we realiseren voor, onder en na schooltijd en altijd vanuit de geborgenheid van de groep. Een kindcentrum waar ontmoeting en samenwerking gestimuleerd wordt en waar de samenwerking met ouders als een vanzelfsprekendheid wordt gezien.

IKC De Duinroos staat voor leren en ontwikkelen. Leren wat je nog niet weet en verder ontwikkelen van wat bij een kind al aanwezig is. We helpen kinderen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en tot bloei te komen. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Daar is een gezonde voedingsbodem voor nodig. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers, in een uitgebreid en divers aanbod en in een veilige, uitdagende en uitnodigende omgeving.

Onze kernwaarden.

- Verbinding
- Betrokkenheid
- Ontwikkeling en groei
- Vertrouwen
- Doelgerichtheid

                                                                                     
                                                                                     
 

Cookie instellingen